Σύρματα Αργύρου

Δίαμετρος Σύρματος:

 • 0,4
 • 0,5
 • 0,6
 • 0,7
 • 0,8
 • 0,9
 • 1
 • 1,2
 • 1,5
 • 2
 • 2,5
 • 3

Υπάρχουν και μισοστρόγγυλα σύρματα.