Κερί χυτηρίου Blue

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν έγχυση για τη διόρθωση μοντέλων
  • Χαμηλό ιξώδες
  • Αργή ψύξη
  • Ιδανικό για μικρογλυπτική