Μπουράτο για ασημένια αντικείμενα Epag 120

  •      Περισσότερα αυτοματοποιημένες διαδικασίες
  •      Σημαντικά χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας από τα συγκρίσιμα μηχανήματα
  •      Εξοικονομεί χρόνο και χρήματα με τη μείωση του αριθμού των σταδίων επεξεργασίας
  •      Διαδικασία λείανσης και γυαλίσματος
  •      Επεργασία χωρίς στρογγυλοποίηση των γωνιών
  •      Δημιουργεί εξαιρετικά καθαρές επιφάνειες που μπορούν εύκολα να επιμεταλλωμένα ή επικαλυμμένα
  •      Διαθέτει πλήρως αυτόματο έλεγχο της διαδικασίας με ελεύθερα καθοριζόμενες παραμέτρους της διαδικασίας
  •     Xωρητικότητα: 120 τεμάχια