Φλόγιστρο Οrca με τρία μπεκ

Φλόγιστρο με τρία μπεκ για σύνδεση μεγάλης φιάλης με λάστιχα