Πλάκες Αρζαντό

Πάχος:

  • 0,20 mm
  • 0,30 mm
  • 0,50 mm
  • 0,60 mm
  • 0,80 mm
  • 1,00 mm
  • 1,50 mm