Κερί χυτηρίου Aqua

  • Σχεδόν μηδενική συρρίκνωση
  • Εξαιρετικό φινίρισμα επιφάνειας
  • Παραγωγή πολύπλοκων λεπτομερειών σχετικά με τα μοτίβα των μοντέλων
  • Κατάλληλο για προκαρφωμένα μοντέλα